Kom med in i gemenskapen

Funderar du på att bli medlem i Team Kroppslabbet? Då tänker du helt rätt!
Här är några anledningar till varför du ska vara med i vår grymma förening:

 • Du får delta i tävlingar sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet och Svenska förbundet för funktionell fitness. Genom detta kan du bli uttagen att tävla i EM/VM för Sverige
 • Du omfattas av en gruppförsäkring som gäller vid skada i samband med träning och tävling samt under resor till och från dessa aktiviteter. Läs mer här hos Folksam
 • Du får tillgång till ett unikt register över OCR-, Crossfit och löptävlingar i Sverige och utomlands
 • Inte minst: Du blir en del av ett härligt gäng som brinner för OCR och Crossfit
Gött gäng under Tough Viking 2022
Uppdaterad: 13 april 2023

Behandling personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Inom Idrottsföreningen Team Kroppslabbet behandlar vi personuppgifter för att verksamheten ska fungera. Det gäller i huvudsak hantering av kontaktpersoner för och medlemmar i medlemsföreningar, uttag av förenings- och medlemsavgifter, registrering av tävlingslicenser samt för organisering av tävlingar i t.ex. Swe3F Club Series eller SM och VM i Funktionell Fitness.

Idrottsföreningen Team Kroppslabbet behandlar sina medlemmars personuppgifter enligt följande principer:

ÄndamålsbegränsningÄndamålsbegränsningVi samlar bara in uppgifter för våra verksamhetsspecifika ändamål och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
UppgiftsminimeringUppgiftsminimeringVi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
KorrekthetKorrekthetVi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdaterar dem vid behov med hjälp av medlemmarna.
LagringsminimeringLagringsminimeringVi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. Om en medlem inte väljer att förnya sitt medlemskap kommer vi att anonymisera uppgifterna automatiskt.

I övrigt följer vi Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsrörelsen vars mål är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Riksidrottsförbundets hantering av personuppgifter kan man läsa om på: www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter

Idrottsföreningen Team Kroppslabbet har ett ansvar att informera sina medlemmar om gällande dataskyddsförordning samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera eventuellt missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.

För frågor om dataskyddet kan man kontakta styrelsen genom styrelse@teamkroppslabbet.se


Uppdaterad: 13 april 2023

Köpvilkor

 1. Allmänt
  Genom att köpa ett årsmedlemskap hos Idrottsföreningen Team Kroppslabet godkänner du följande köpvillkor och förbinder dig att följa dem.
 2. Priser och betalning
  Priset för årsmedlemskapet beslutas av årsmötet och framkommer på hemsidan. Betalning sker genom Payson, som hanterar betalningar och säkerställer att all betalningsinformation hanteras säkert och i enlighet med gällande regleringar. Medlemskapet gäller för det år som det köps för.
 3. Ångerrätt
  Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit ditt medlemskap. Kontakta oss inom 14 dagar om du önskar att ångra ditt köp. Vi återbetalar hela köpesumman inom 14 dagar efter det att vi har mottagit och godkänt ditt återköp.
 4. Medlemskap
  Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. Det är inte möjligt att byta medlemskap till en annan person eller få återbetalning av medlemsavgiften.
 5. Uppsägning och avslutande av medlemskap
  Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap, men ingen återbetalning av medlemsavgiften görs. Medlemskapet upphör automatiskt efter att det har löpt ut.
 6. Ansvar och säkerhet
  Som medlem i vår ideella förening är du själv ansvarig för att du har en god hälsa och kan utöva hinderbanelöpning och/eller funktionell fitness utan risk för skada. Vi uppmanar dig att ta hänsyn till eventuella skador eller hälsoproblem innan du tränar eller deltar i våra arrangemang.
 7. Personuppgifter
  Genom att köpa ett årsmedlemskap hos Idrottsföreningen Team Kroppslabet godkänner du att vi sparar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
 8. Tvist
  Vid eventuella tvister följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.